آخرين دوره های آموزشی تورک پارس
اطلاعات شهرهای مورد بازديد
  • میلان
  • ونیز
  • فلورانس
  • استانبول
دوره علمي آموزشي امور حقوقي وكلا و قضات فرانسه-پاريس
دوره تخصصي آموزشي پيشرفته بازوهاي بارگيري
دوره تخصصي آموزشي نفت و گاز پايانه روتـــــردام
دوره علمي آموزشي امور حقوقي وكلا و قضات هلند-لاهه
دوره تخصصي ساليانه وكلا در هلنـــــــــــــد
دوره آموزشي نفت،گاز و پتروشيمي روتــــــردام
دوره آموزشي كشاورزي هلند
دوره آموزشي-تخصصي كشاورزي(هلند،فرانسه،اسپانيا)
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي آژانس مرواريد تورك پارس محفوظ مي باشد.