نمايش نتايج جستجوي پرواز بين المللي
در حال جمع آوری اطلاعات پرواز ها
لطفا چند لحظه صبر کنید...

جستجوی پروازهای بین المللی


در حال جمع آوری اطلاعات پرواز ها
لطفا چند لحظه صبر کنید...
پرواز انتخاب شده
شماره رسید پرداخت :

{{SearchID}}


پرواز رفت ({{CurrentFlight.DepShortDate}})

شماره پرواز :
{{CurrentFlight.FlightNumber}}
مدت پرواز :
{{CurrentFlight.FlightTime}}
ساعت حرکت :
{{CurrentFlight.DepTime}}
ساعت رسیدن :
{{CurrentFlight.ArrTime}}

{{$index + 1}}

شماره پرواز : {{leg.FlightNumber}}
{{leg.AirLineTitle}}
{{leg.DepDate}}
({{leg.DepTime}})
{{leg.DepCity}}({{leg.DepAirport}})
Õ
{{leg.ArrDate}}
({{leg.ArrTime}})
{{leg.ArrCity}}({{leg.ArrAirport}})
پرواز برگشت ({{CurrentFlight.ReturnFlight.DepShortDate}})

شماره پرواز :
{{CurrentFlight.ReturnFlight.FlightNumber}}
مدت پرواز :
{{CurrentFlight.ReturnFlight.FlightTime}}
ساعت حرکت :
{{CurrentFlight.ReturnFlight.DepTime}}
ساعت رسیدن :
{{CurrentFlight.ReturnFlight.ArrTime}}

{{$index + 1}}

شماره پرواز : {{leg.FlightNumber}}
{{leg.AirLineTitle}}
{{leg.DepDate}}
({{leg.DepTime}})
{{leg.DepCity}}({{leg.DepAirport}})
Õ
{{leg.ArrDate}}
({{leg.ArrTime}})
{{leg.ArrCity}}({{leg.ArrAirport}})

مبلغ هر نفر بزرگسال :

{{CurrentFlight.Price | number}} ریال

قیمت
ساعت پرواز
ساعت حرکت
ساعت رسیدن
تعداد توقف
خطوط هوایی
کلاس پرواز

فهرست پرواز ها

تعداد {{basedata.length}} پرواز در مسیر {{basedata[0].DepCity}} به {{basedata[0].ArrCity}} در تاریخ {{basedata[0].DepShortDate}} موجود است
2هیچ پروازی با اطلاعات مورد نظر وجود ندارد
{{flight.AirLineTitle}} ({{flight.ProviderKey}})
شماره پرواز :{{flight.FlightNumber}}
{{flight.DepTime}}
{{flight.FlightTime}}
{{flight.ArrTime}}

{{flight.DepCity}}

Õ

{{flight.ArrCity}}

{{flight.DepAirport}}
بدون توقفتوقف {{flight.Stops}}
{{flight.ArrAirport}}
ƪ

{{flight.Price | number }} ریال
هر نفر بزرگسال

{{flight.ReturnFlight.AirLineTitle}} ({{flight.ReturnFlight.ProviderKey}})
شماره پرواز :{{flight.ReturnFlight.FlightNumber}}
{{flight.ReturnFlight.DepTime}}
{{flight.ReturnFlight.FlightTime}}
{{flight.ReturnFlight.ArrTime}}

{{flight.ReturnFlight.DepCity}}

Ó

{{flight.ReturnFlight.ArrCity}}

{{flight.ReturnFlight.DepAirport}}
بدون توقفتوقف {{flight.ReturnFlight.Stops}}
{{flight.ReturnFlight.ArrAirport}}
ƪ
پرواز برگشت
Provider :{{flight.Provider}}
ƪ

{{$index + 1}}

شماره پرواز : {{leg.FlightNumber}}{{leg.AirLineTitle}}
{{leg.DepDate}}({{leg.DepTime}})
{{leg.ArrDate}}({{leg.ArrTime}})
{{leg.DepCity}}({{leg.DepAirport}})
Õ
{{leg.ArrCity}}({{leg.ArrAirport}})

ƪ

{{$index + 1}}

شماره پرواز برگشت : {{leg.FlightNumber}}{{leg.AirLineTitle}}
{{leg.DepDate}}({{leg.DepTime}})
{{leg.ArrDate}}({{leg.ArrTime}})
{{leg.DepCity}}({{leg.DepAirport}})
Õ
{{leg.ArrCity}}({{leg.ArrAirport}})
ƣ
{{MemberName}} گرامی !
لطفا مشخصات مسافرین این پرواز را وارد نمایید
  • اطلاعات افراد را بطور کامل و دقیق مطابق گذرنامه مسافرین و به زبان انگلیسی وارد نمایید
  • هنگام دریافت کارت پرواز و قبل از ورود به هواپیما این مشخصات بررسی خواهد شد

(بالای 12 سال)بزرگسال

(بین 2 تا 12 سال)کودک

(زیر 2 سال)نوزاد

مدت زمان ورود اطلاعات مسافرین و پرداخت مبلغ 10 دقیقه می باشد
لذا اگر زمان ورود اطلاعات مسافرین و پرداخت بیش از این شود ممکن است ظرفیت پرواز پرشده و امکان رزرو نباشد
در حال بررسی موجودی پرواز و ارسال به درگاه بانک
لطفا چند لحظه صبر کنید...
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي آژانس مرواريد تورك پارس محفوظ مي باشد.