آخرين تور هاي مروارید تورک پارس - تور هاي نمایشگاهی
اطلاعات شهرهای مورد بازديد
نمايشگاه بين المللي معماري ساختمان هلند
نمايشگاه بين المللي پلاستيك هلنــــــد
نمايشگاه بين المللي صنعت و ابزار آالات فلز،جوشكاري و تراشكاري هلنـــد
نمايشگاه و كنفرانس صنعت دريايي هلند
نمايشگاه و كنفرانس بين المللي ساختمان اروپا
نمايشگاه و كنفرانس تجهيزات و ماشين آلات كشاورزي هلند
نمايشگاه بازيافت و بازسازي پلاستيك هلند
نمايشگاه و كنفرانس صنعت بسته بندي هلند
نمايشگاه مادر كودك نوزاد هلنــــــــــــد
جشنواره شكلات آمستـــــــــــــردام
نمايشگاه پزشكي و پرستاري هلند (تكنولوژي و اي تي)
نمايشگاه بين المللي آب هلنــــــــــــــــد
نمايشگاه بين المللي انرژي خورشيدي
نمايشگاه بين المللي مواد و مصالح هلند
نمايشگاه بيمارستان و كلينيك هلنــــــــد
نمايشگاه ريل اروپا هلند
نمايشگاه ترمينال نفتي هلند
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي آژانس مرواريد تورك پارس محفوظ مي باشد.